16/3 Proběhlo první stání soudu

Manželé Reichovi žalují stát pro omluvu a veřejné vysvětlení. Zastupuje je Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv. Další veřejné stání bude 11/5

 

Body žaloby jsou tyto:

 

1)

→ vliv farmaceutických firmem a využití klamavé reklamy, které nás jako rodiče a naše okolí ovlivňuje a v zahraničí je často nelegální. (Díky tomu je ovlivněno i naše okolí, které nás tlačí do očkování či odsuzuje naše rozhodnutí dítě neočkovat).

 

2)

→ nelegálnost sankcí, tj. vyhrožování nepřijetím dítěte do školky a pokutou.
(Ovlivňuje to naše rozhodování a budoucnost naší dcery).

 

3)

→ neexistence opravdu informovaného souhlasu o nebezpečnosti vakcinace
(Nikdo nemá povinnost nás poučit nebezpečí ve vztahu k očkování tak malého dítěte).

 

4)

→ neexistence odpovědnosti státu, který očkování vynucuje, za případné následky po vakcinaci (V případě, že stát vynucuje očkování od nás, měl by mít i zodpovědnost za případné následky.)

 

5)

→ Z hlediska zákona jsme lidmi, kteří když odmítáme očkování svého dítěte, tak se dopouštíme přestupku pro ohrožení veřejného zdraví s čímž absolutně nesouhlasíme. (Vyhodnocení pro prozatímní neočkování naší dcery bylo a je dlouhým vzdělávacím se procesem, kde jsme nenašli důkaz o tom, že bychom veřejné zdraví ohrožovali a chceme tyto důkazy od státu.)