Petice za dobrovolnost očkování proti MMR

21/3 petici za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím
a zarděnkám spustila Společnost pacientů s následky po očkování. odkaz